Zactran (gamithromycin) – Označevanje - QJ01FA95

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla (50ml/100ml/250 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ZACTRAN 150 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče

Gamitromicin

2.NAVEDBA UČINKOVINE

1 ml raztopine vsebuje 150 mg gamitromicina,

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo, ovce, prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Govedo in ovce: Subkutano

Prašiči: intramuskularno

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: Govedo: 64 dni. Ovce: 29 dni. Prašiči: 16 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ne uporabite pri brejih živali, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi, v obdobju 2 mesecev (krave in telice) ali 1 meseca (ovce) pred pričakovanim porodom.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Odprto zdravilo uporabite do __/__/__

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/007

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla (500 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ZACTRAN 150 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

Gamitromicin

2.NAVEDBA UČINKOVINE

1 ml raztopine vsebuje 150 mg gamitromicina.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

500 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo, prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Govedo: Subkutano

Prašiči: Intramuskularno

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: Govedo: 64 dni. Prašiči: 16 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ne uporabite pri brejih kravah in telicah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi, v obdobju 2 mesecev pred pričakovanim porodom.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 28 dni.

Odprto zdravilo uporabite do __/__/__

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VIALA 50 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ZACTRAN 150 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče Gamitromicin

2.KOLIČINA UČINKOVINE

1 ml vsebuje 150 mg gamitromicina.

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

s.c. (govedo, ovce), i.m. (prašiči)

5.KARENCA

Karenca: Meso in organi: Govedo: 64 dni. Ovce: 29 dni. Prašiči: 16 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Odprto zdravilo uporabite do __/__/__

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viala 100 ml, 250 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ZACTRAN 150 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče Gamitromicin

2.NAVEDBA UČINKOVINE

1 ml raztopine vsebuje 150 mg gamitromicina.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo, ovce, prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

s.c. (govedo, ovce), i.m. (prašiči)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: Govedo: 64 dni. Ovce: 29 dni. Prašiči: 16 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Odprto zdravilo uporabite do __/__/__

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet.

13.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francija

14.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

15.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viala 500 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ZACTRAN 150 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče Gamitromicin

2.NAVEDBA UČINKOVINE

1 ml raztopine vsebuje 150 mg gamitromicina,

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

500 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo, prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

s.c. (govedo), i.m. (prašiči)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: Govedo: 64 dni. Prašiči: 16 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Odprto zdravilo uporabite do __/__/__

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet.

13.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francija

14.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/082/003

15.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

Komentarji