Zolvix (monepantel) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QP52AX09

A.PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI) ZDRAVILA, ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov proizvajalca (proizvajalcev) zdravila, odgovornega (odgovornih) za sproščanje serij

Argenta Dundee Limited

Kinnoull Road

Dunsinane Industrial Estate

Dundee, DD2 3XR

Združeno kraljestvo

Elanco France S.A.S. 26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue Francija

B.POGOJI TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Učinkovina v ZOLVIX-u je dovoljena učinkovina, kot je navedena v tabeli 1 (dovoljene snovi) priloge

Uredbe Komisije (EU) št.37/2010:

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

 

Ciljna

Druge določbe

Terapevtske

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

 

tkiva

 

indikacije

Monepantel

Monepantel-

Ovca,

700 µg/kg

Mišice

 

Učinkovine, ki

 

sulfon

koza

µg/kg

Maščoba

 

delujejo proti

 

 

 

µg/kg

Jetra

 

parazitom/Učin

 

 

 

µg/kg

Ledvice

 

kovine, ki

 

 

 

µg/kg

Mleko

 

delujejo proti

 

 

 

 

 

 

 

endoparazitom

Pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC, so bodisi dovoljene snovi, za katere tabela 1 priloge

Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010 določa, da MRL ni potreben, ali pa ne spadajo v področje uporabe

Uredbe (ES) št. 470/2009, kadar so uporabljene tako kot v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini.

Komentarji