Zuprevo (tildipirosin) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QJ01FA

Vsebina članka

A.IZDELOVALEC (IZDELOVALCI), ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev) zdravila, odgovornega (odgovornih) za sprostitev serije

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1 a

85716 Unterschleissheim

NEMČIJA

B.POGOJI TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Zdravilna učinkovina v zdravilu Zuprevo je dovoljena učinkovina, kot je navedeno v tabeli 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010:

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna

Druge določbe

Terapevtska

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

tkiva

 

klasifikacija

Tildipirozin

Tildipirozin

Prašiči

mišice

NI VPISA

zdravila za

 

 

 

μg/kg

 

 

sistemsko

 

 

 

koža+

 

zdravljenje

 

 

 

μg/kg

maščoba

 

bakterijskih

 

 

 

5.000

 

 

infekcij

 

 

 

μg/kg

jetra

 

(antibiotiki)

 

 

 

10.000

ledvice

 

 

 

 

 

μg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tildipirozin

Tildipirozin

Govedo

mišice

Ni za uporabo pri

 

 

 

 

μg/kg

 

živalih, katerih mleko

 

 

 

 

maščoba

se uporablja za

 

 

 

 

μg/kg

jetra

prehrano ljudi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μg/kg

ledvice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μg/kg

 

 

 

Pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 Povzetka glavnih značilnosti zdravila, so bodisi dovoljene snovi, za katere je v tabeli 1priloge Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010 navedeno, da MRL niso potrebni ali pa velja mnenje, da ne spadajo v okvir Uredb (ES) št. 470/2009, kadar se uporabljajo tako kot v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini.

Komentarji