Zuprevo (tildipirosin) – Označevanje - QJ01FA

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Prašiči

Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ZUPREVO 40 mg/ml, raztopina za injiciranje za prašiče

Tildipirozin

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

40 mg/ml tildipirozina

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna injekcija

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 9 dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno injiciranje je nevarno. Ne uporabljajte v avtomatskih brizgah, ki nimajo dodatnega varovalnega sistema.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali – na veterinarski recept

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nizozemska

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/11/124/001

EU/2/11/124/002

EU/2/11/124/003

EU/2/11/124/004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Govedo Škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ZUPREVO 180 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo

Tildipirozin

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

180 mg/ml tildipirozina

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

govedo

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana injekcija

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Meso in organi: 47 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ne uporabite pri brejih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi, v obdobju 2 mesecev pred pričakovano telitvijo.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno injiciranje je nevarno. Ne uporabljajte v avtomatskih brizgah, ki nimajo dodatnega varovalnega sistema.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali – na veterinarski recept

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM.

Shranjujte Nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B. V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer NIZOZEMSKA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/11/124/005

EU/2/11/124/006

EU/2/11/124/007

EU/2/11/124/008

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Prašiči

Viala (20 ml, 50 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ZUPREVO 40 mg/ml, raztopina za injiciranje za prašiče

Tildipirozin

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

40 mg/ml tildipirozina

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml

50 ml

4.POT(I) UPORABE

i.m.

5.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 9 dni

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto zdravilo porabite do ….

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali

PODATKI, KI MORAJO BITI NA STIČNI OVOJNINI

Prašiči

Viala (100 ml, 250 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ZUPREVO 40 mg/ml, raztopina za injiciranje za prašiče

Tildipirozin

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

40 mg/ml tildipirozina

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna injekcija

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 9 dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo peberite navodilo za uporabo.

Nenamerno injiciranje je nevarno.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto zdravilo porabite do:

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali – na veterinarski recept

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer NIZOZEMSKA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/11/124/003

EU/2/11/124/004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Govedo

Viala (20 ml, 50 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ZUPREVO 180 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo

Tildipirozin

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

180 mg/ml tildipirozina

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml

50 ml

4.POT(I) UPORABE

s.c.

5.KARENCA

Karenca: Meso in organi: 47 dni

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto zdravilo uporabite do …

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali

PODATKI, KI MORAJO BITI NA STIČNI OVOJNINI

Govedo

Viala (100 ml, 250 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ZUPREVO 180 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo

Tildipirozin

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

180 mg/ml tildipirozina

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana injekcija

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Meso in organi: 47 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ne uporabite pri brejih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi, v obdobju 2 mesecev pred pričakovano telitvijo.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Nenamerno injiciranje je nevarno.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto zdravilo porabite do …

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilop shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer NIZOZEMSKA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/11/124/007

EU/2/11/124/008

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

Komentarji