Advocate (imidacloprid / moxidectin) – Märkning - QP54AB52

Updated on site: 08-Feb-2018

Namn på medicinering: Advocate
ATC: QP54AB52
Ämne: imidacloprid / moxidectin
Tillverkare: Bayer Animal Health GmbH

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong, förpackningsstorlek av 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1.VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate 40 mg + 4 mg spot-on lösning för små katter och illrar imidakloprid, moxidektin

2.DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje 0,4 ml pipett innehåller:

Aktiva substanser: 40 mg imidakloprid, 4 mg moxidektin

Bensylalkohol

1 mg/ml butylhydroxytoluen (E321: som antioxidant)

3.LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

1pipett

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5.DJURSLAG

För små katter som väger 4 kg eller mindre och illrar

6.INDIKATION(ER)

För katter som lider av, eller riskerar infektion med flera parasiter samtidigt:

behandling och profylax av loppangrepp (Ctenocephalides felis),

behandling mot angrepp av öronskabb (Otodectes cynotis),

behandling av skabb (Notoedres cati),

profylax av hjärtmaskinfektion (Dirofilaria immitis larvstadier L3 och L4),

behandling av infektioner med inälvsmask (larvstadie L4, outvecklade vuxna och vuxna stadier av Toxocara cati och Ancylostoma tubaeforme).

Läkemedlet kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk hudreaktion (FAD) orsakad av loppor.

För illrar som lider av, eller riskerar infektion med flera parasiter samtidigt:

behandling och profylax av loppangrepp (Ctenocephalides felis),

profylax av hjärtmaskinfektion (Dirofilaria immitis larvstadier L3 och L4).

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Endast för utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Ej relevant

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/ÅÅÅÅ}

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur – Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Tyskland

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/03/039/001

3 pipetter

 

EU/2/03/039/002

6 pipetter

 

EU/2/03/039/013

4 pipetter

 

EU/2/03/039/019

21 pipetter

 

EU/2/03/039/020

42 pipetter

EU/2/03/039/031

1 pipett

 

EU/2/03/039/032

2 pipetter

 

EU/2/03/039/033

9 pipetter

 

EU/2/03/039/034

12 pipetter

 

17.BATCHNUMMER

Batch {nummer} för katter

Loppa

Hjärtmask

Lopplarv

Otodectes

 

Hakmask

Notoedres

Spolmask

 

för illrar

Loppa

Hjärtmask

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong, förpackningsstorlek av 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate 80 mg + 8 mg spot-on lösning för stora katter imidakloprid, moxidektin

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje 0,8 ml pipett innehåller:

Aktiva substanser: 80 mg imidakloprid, 8 mg moxidektin

Bensylalkohol

1 mg/ml butylhydroxytoluen (E321: som antioxidant)

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

1pipett

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5. DJURSLAG

För stora katter som väger mellan 4 kg och 8 kg

6. INDIKATION(ER)

För katter som lider av, eller riskerar infektion med flera parasiter samtidigt:

behandling och profylax av loppangrepp (Ctenocephalides felis),

behandling mot angrepp av öronskabb (Otodectes cynotis),

behandling av skabb (Notoedres cati),

profylax av hjärtmaskinfektion (Dirofilaria immitis larvstadier L3 och L4),

behandling av infektioner med inälvsmask (larvstadie L4, outvecklade vuxna och vuxna stadier av Toxocara cati och Ancylostoma tubaeforme).

Läkemedlet kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk hudreaktion (FAD) orsakad av loppor.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Endast för utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Ej relevant

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur- Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/03/039/003

3 pipetter

 

EU/2/03/039/004

6 pipetter

 

EU/2/03/039/014

4 pipetter

 

EU/2/03/039/021

21 pipetter

 

EU/2/03/039/022

42 pipetter

EU/2/03/039/035

1 pipett

 

EU/2/03/039/036

2 pipetter

 

EU/2/03/039/037

9 pipetter

 

EU/2/03/039/038

12 pipetter

 

17.BATCH NUMMER

Batch {nummer}

Loppa

Hjärtmask

lopplarv

Otodectes

 

Hakmask

Notoedres

Spolmask

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong, förpackningsstorlek av 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate 40 mg + 10 mg spot-on lösning för små hundar imidakloprid, moxidektin

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje 0,4 ml pipett innehåller:

Aktiva substanser: 40 mg imidakloprid, 10 mg moxidektin

Bensylalkohol

1 mg/ml butylhydroxytoluen (E321: som antioxidant)

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

1pipett

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5. DJURSLAG

För små hundar som väger 4 kg eller mindre

6. INDIKATION(ER)

För hundar som lider av, eller riskerar infektion med flera parasiter samtidigt:

behandling och profylax av loppangrepp (Ctenocephalides felis),

behandling av pälsätande löss (Trichodectes canis),

behandling mot angrepp av öronskabb (Otodectes cynotis), rävskabb (orsakad av Sarcoptes scabiei var. canis), demodikos (orsakad av Demodex canis),

profylax av hjärtmaskinfektion (Dirofilaria immitis larvstadier L3 och L4)

behandling av cirkulerande mikrofilarier (Dirofilaria immitis),

behandling av kutan dirofilarios (vuxna stadier av Dirofilaria repens),

profylax mot kutan dirofilarios (larvstadie L3 av Dirofilaria repens),

reduktion av cirkulerande mikrofilarier (Dirofilaria repens),

profylax mot angiostrongylos (larvstadie L4 och outvecklade vuxna stadier av Angiostrongylus vasorum),

behandling av Angiostrongylus vasorum och Crenosoma vulpis,

profylax mot Spirocerca lupi,

behandling av infektioner med inälvsmask (larvstadie L4, outvecklade vuxna och vuxna stadier av Toxocara canis, Ancylostoma caninum och Uncinaria stenocephala, vuxna stadier av Toxascaris leonina och Trichuris vulpis).

Läkemedlet kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk hudreaktion (FAD) orsakad av loppor.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Endast för utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Ej relevant

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur – Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/03/039/005

3 pipetter

 

EU/2/03/039/006

6 pipetter

 

EU/2/03/039/015

4 pipetter

 

EU/2/03/039/023

21 pipetter

 

EU/2/03/039/024

42 pipetter

EU/2/03/039/039

1 pipett

 

EU/2/03/039/040

2 pipetter

 

EU/2/03/039/041

9 pipetter

 

EU/2/03/039/042

12 pipetter

 

17. BATCHNUMMER

Batch {nummer}

Loppa

Otodectes

lopplarv

Sarcoptes

Piskmask

Demodex

Hakmask

Lus

Spolmask

Hudmask

Angiostrongylus

Mikrofilarie

Crenosoma

Spirocerca

Hjärtmask

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong, förpackningsstorlek av 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate 100 mg + 25 mg spot-on lösning för medelstora hundar imidakloprid, moxidektin

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje 1,0 ml pipett innehåller:

Aktiva substanser: 100 mg imidakloprid, 25 mg moxidektin

Bensylalkohol

1 mg/ml butylhydroxytoluen (E321: som antioxidant)

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

1pipett

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5. DJURSLAG

För medelstora hundar som väger mellan 4 kg och 10 kg

6. INDIKATION(ER)

För hundar som lider av, eller riskerar infektion med flera parasiter samtidigt:

behandling och profylax av loppangrepp (Ctenocephalides felis),

behandling av pälsätande löss (Trichodectes canis),

behandling mot angrepp av öronskabb (Otodectes cynotis), rävskabb (orsakad av Sarcoptes scabiei var. canis), demodikos (orsakad av Demodex canis),

profylax av hjärtmaskinfektion (Dirofilaria immitis larvstadier L3 och L4)

behandling av cirkulerande mikrofilarier (Dirofilaria immitis),

behandling av kutan dirofilarios (vuxna stadier av Dirofilaria repens),

profylax mot kutan dirofilarios (larvstadie L3 av Dirofilaria repens),

reduktion av cirkulerande mikrofilarier (Dirofilaria repens),

profylax mot angiostrongylos (larvstadie L4 och outvecklade vuxna stadier av Angiostrongylus vasorum),

behandling av Angiostrongylus vasorum och Crenosoma vulpis,

profylax mot Spirocerca lupi,

behandling av infektioner med inälvsmask (larvstadie L4, outvecklade vuxna och vuxna stadier av Toxocara canis, Ancylostoma caninum och Uncinaria stenocephala, vuxna stadier av Toxascaris leonina och Trichuris vulpis).

Läkemedlet kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk hudreaktion (FAD) orsakad av loppor.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Endast för utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Ej relevant

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFAL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur – Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Tyskland

16.NUMMER I PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/03/039/007

3 pipetter

 

EU/2/03/039/008

6 pipetter

 

EU/2/03/039/016

4 pipetter

 

EU/2/03/039/025

21 pipetter

 

EU/2/03/039/026

42 pipetter

EU/2/03/039/043

1 pipett

 

EU/2/03/039/044

2 pipetter

 

EU/2/03/039/045

9 pipetter

 

EU/2/03/039/046

12 pipetter

 

17. BATCHNUMMER

Batch {nummer}

Loppa

Otodectes

lopplarv

Sarcoptes

Piskmask

Demodex

Hakmask

Lus

Spolmask

Hudmask

Angiostrongylus

Mikrofilarie

Crenosoma

Spirocerca

Hjärtmask

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong, förpackningsstorlek av 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate 250 mg + 62,5 mg spot-on lösning för stora hundar imidakloprid, moxidektin

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje 2,5 ml pipett innehåller:

Aktiva substanser: 250 mg imidakloprid, 62,5 mg moxidektin

Bensylalkohol

1 mg/ml butylhydroxytoluen (E321: som antioxidant)

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

1pipett

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5. DJURSLAG

För stora hundar som väger mellan 10 kg och 25 kg

6. INDIKATION(ER)

För hundar som lider av, eller riskerar infektion med flera parasiter samtidigt:

behandling och profylax av loppangrepp (Ctenocephalides felis),

behandling av pälsätande löss (Trichodectes canis),

behandling mot angrepp av öronskabb (Otodectes cynotis), rävskabb (orsakad av Sarcoptes scabiei var. canis), demodikos (orsakad av Demodex canis),

profylax av hjärtmaskinfektion (Dirofilaria immitis larvstadier L3 och L4),

behandling av cirkulerande mikrofilarier (Dirofilaria immitis),

behandling av kutan dirofilarios (vuxna stadier av Dirofilaria repens),

profylax mot kutan dirofilarios (larvstadie L3 av Dirofilaria repens)

reduktion av cirkulerande mikrofilarier (Dirofilaria repens),

profylax mot angiostrongylos (larvstadie L4 och outvecklade vuxna stadier av Angiostrongylus vasorum),

behandling av Angiostrongylus vasorum och Crenosoma vulpis,

profylax mot Spirocerca lupi,behandling av infektioner med inälvsmask (larvstadie L4, outvecklade vuxna och vuxna stadier av Toxocara canis, Ancylostoma caninum och Uncinaria stenocephala, vuxna stadier av Toxascaris leonina och Trichuris vulpis).

Läkemedlet kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk hudreaktion (FAD) orsakad av loppor.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Endast för utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Ej relevant

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur – Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Tyskland

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/03/039/009

3 pipetter

 

EU/2/03/039/010

6 pipetter

 

EU/2/03/039/017

4 pipetter

 

EU/2/03/039/027

21 pipetter

 

EU/2/03/039/028

42 pipetter

EU/2/03/039/047

1 pipett

 

EU/2/03/039/048

2 pipetter

 

EU/2/03/039/049

9 pipetter

 

EU/2/03/039/050

12 pipetter

 

17. BATCHNUMMER

Batch {nummer}

Loppa

Otodectes

lopplarv

Sarcoptes

Piskmask

Demodex

Hakmask

Lus

Spolmask

Hudmask

Angiostrongylus

Mikrofilarie

Crenosoma

Spirocerca

Hjärtmask

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong, förpackningsstorlek av 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate 400 mg + 100 mg spot-on lösning för mycket stora hundar imidakloprid, moxidektin

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje 4,0 ml pipett innehåller:

Aktiva substanser: 400 mg imidakloprid, 100 mg moxidektin

Bensylalkohol

1 mg/ml butylhydroxytoluen (E321: som antioxidant)

3. LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

1pipett

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5. DJURSLAG

För mycket stora hundar som väger mellan 25 kg och 40 kg

6. INDIKATION(ER)

För hundar som lider av, eller riskerar infektion med flera parasiter samtidigt:

behandling och profylax av loppangrepp (Ctenocephalides felis),

behandling av pälsätande löss (Trichodectes canis),

behandling mot angrepp av öronskabb (Otodectes cynotis), rävskabb (orsakad av Sarcoptes scabiei var. canis), demodikos (orsakad av Demodex canis),

profylax av hjärtmaskinfektion (Dirofilaria immitis larvstadier L3 och L4),

behandling av cirkulerande mikrofilarier (Dirofilaria immitis),

behandling av kutan dirofilarios (vuxna stadier av Dirofilaria repens),

profylax mot kutan dirofilarios (larvstadie L3 av Dirofilaria repens)

reduktion av cirkulerande mikrofilarier (Dirofilaria repens),

profylax mot angiostrongylos (larvstadie L4 och outvecklade vuxna stadier av Angiostrongylus vasorum),

behandling av Angiostrongylus vasorum och Crenosoma vulpis,

profylax mot Spirocerca lupi,

behandling av infektioner med inälvsmask (larvstadie L4, outvecklade vuxna och vuxna stadier av Toxocara canis, Ancylostoma caninum och Uncinaria stenocephala, vuxna stadier av Toxascaris leonina och Trichuris vulpis).

Läkemedlet kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk hudreaktion (FAD) orsakad av loppor.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Endast för utvärtes bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Ej relevant

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/ÅÅÅÅ}

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur – Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Tyskland

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄJNING

EU/2/03/039/011

3 pipetter

 

EU/2/03/039/012

6 pipetter

 

EU/2/03/039/018

4 pipetter

 

EU/2/03/039/029

21 pipetter

 

EU/2/03/039/030

42 pipetter

EU/2/03/039/051

1 pipett

 

EU/2/03/039/052

2 pipetter

 

EU/2/03/039/053

9 pipetter

 

EU/2/03/039/054

12 pipetter

 

17. BATCHNUMMER

Batch {nummer}

Loppa

Otodectes

lopplarv

Sarcoptes

Piskmask

Demodex

Hakmask

Lus

Spolmask

Hudmask

Angiostrongylus

Mikrofilarie

Crenosoma

Spirocerca

Hjärtmask

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ

INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Advocate för små katter och illrar

Pipett

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate

2.MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

0.4 ml

3.ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on

4.NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

Lot {nummer}

5.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ

INRELÄKEMEDELSFÖRPACKNINGSENHETER

Advocate för stora katter

Pipett

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate

2. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

0.8 ml

3. ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on

4. NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

Lot {nummer}

5. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ

INRELÄKEMEDELSFÖRPACKNINGSENHETER

Advocate för små hundar

Pipett

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate

2. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

0.4 ml

3. ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on

4. NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

Lot {nummer}

5. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ

INRELÄKEMEDELSFÖRPACKNINGSENHETER

Advocate för medelstora hundar

Pipett

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate

2. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1 ml

3. ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on

4. NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

Lot {nummer}

5. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ

INRELÄKEMEDELSFÖRPACKNINGSENHETER

Advocate för stora hundar

Pipett

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate

2. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

2.5 ml

3. ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on

4. NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

Lot {nummer}

5. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ

INRELÄKEMEDELSFÖRPACKNINGSENHETER

Advocate för mycket stora hundar

Pipett

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate

2. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

4 ml

3. ADMINISTRERINGSSÄTT

Spot-on

4. NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

Lot {nummer}

5. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blister

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate för små katter och illrar

(4 kg)

2. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

0,4 ml

3.INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

4.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

5.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blister

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate för stora katter

(> 4-8 kg)

2. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

0,8 ml

3. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

4. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

5. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blister

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate för små hundar

(4 kg)

2. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

0,4 ml

3. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

4. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

5. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blister

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate för medelstora hundar

(> 4-10 kg)

2. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1 ml

3. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

4. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

5. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blister

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate för stora hundar

(>10-25 kg)

2. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

2,5 ml

3. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

4. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

5. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blister

1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advocate för mycket stora hundar

(>25-40 kg)

2. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

4 ml

3. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

4. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

5. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer