ATC-kod - Qg

Arter ATC Namn på medicinering Ämne Tillverkare
Hundar QG04CX90 Ypozane / 2 / 3 / 4 / 5 osaterone acetate Virbac S.A.
Hundar QG03CA04 Incurin / 2 / 3 / 4 / 5 estriol Intervet International BV