Namn på medicinering - C

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Hundar Clomicalm QN06AA04 clomipramine Novartis Tiergesundheit GmbH
KatterHundar Convenia QJ01DD91 cefovecin Zoetis Belgium SA
Grisar (Gyltor och suggor)
Circovac QI09AA07 inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2) Merial
Hundar Cortavance QD07AC hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Hundar Certifect QP53AX65 fipronil /amitraz /(S)-methoprene Merial