Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Namn på medicinering: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Ämne: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Tillverkare: Intervet International B.V.

Artikelns innehåll

A.TILLVERKARE AV DEN(DE) AKTIVA SUBSTANSEN(SUBSTANSERNA) AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare av aktiv substans av biologiskt ursprung

Tillverkare av aktiv substans

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Nederländerna

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Nederländerna

B.VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Ej relevant.

Kommentarer