Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Namn på medicinering: Cardalis
ATC: QC09BA07
Ämne: benazepril hydrochloride /spironolactone
Tillverkare: Ceva Santé Animale

Artikelns innehåll

A.TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Ceva Santé Animale Z.I. Très le Bois 22600 Loudéac Frankrike

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

73614 Schorndorf

Tyskland

I läkemedlets tryckta bipacksedel ska namn och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppandet av den relevanta tillverkningssatsen anges.

B.VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt läkemedel

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Ej relevant.

Kommentarer