Namn på medicinering - D

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
KatterHundar Dexdomitor QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride Orion Corporation
BoskapGrisar Draxxin QJ01FA94 tulathromycin Zoetis Belgium SA