Namn på medicinering - D

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
KatterHundar Dexdomitor / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride Orion Corporation
BoskapGrisarFår Draxxin / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA94 tulathromycin Zoetis Belgium SA