Equisolon (Prednisolone) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QH02AB06

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

LelyPharma B.V.

Zuiveringsweg 42

8203 AA Lelystad

Nederlandene

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Veterinærlægemidlet må kun udleveres efter recept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Den aktive substans i Equisolon er en godkendt substans, som beskrevet i tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010:

Farmakologisk

Restmark

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre

Terapeutisk

aktivt stof

ør

 

 

 

 

bestemme

klassifikation

 

 

 

 

 

 

lser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prednisolon

prednisol

Equidae

μg/kg

Muskel

INGEN

Kortikoider

 

on

 

μg/kg

Fedt

ANGIVE

/glukokortiko-

 

 

 

μg/kg

Lever

LSE

ider

 

 

 

 

 

 

 

 

μg/kg

Nyre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpestofferne anført under punkt 6.1 i SPC’et er enten tilladte hjælpestoffer, hvor tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) Nr. 37/2010 indikerer, at MRL-værdier ikke er påkrævet, eller hjælpestoffer, som ikke anses for at være omfattet af forordning (EF) nr. 470/2009, når de anvendes i et veterinærlægemiddel.

Kommentarer