Namn på medicinering - F

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Katter Fevaxyn Pentofel QI06AL01 inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus Zoetis Belgium SA; 
Fåglar Fungitraxx QJ02AC02 itraconazole Avimedical B.V.
Hundar Fortekor Plus QC09BX90 benazepril hydrochloride / pimobendan Elanco Europe Ltd