Namn på medicinering - G

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Grisar Gripovac 3 / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA03 inactivated influenza-A virus / swine Merial S.A.S.;