Namn på medicinering - H

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Kalvar, nyfödda
Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
Boskap Hiprabovis IBR Marker Live / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AD01 live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50 Laboratorios Hipra S.A
Kalvar, nyfödda
Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 halofuginone lactate Emdoka BVBA