Swedish
Välj språk

Hiprabovis IBR Marker Live (live gE- tk- double-gene-deleted bovine...) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QI02AD01

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Hiprabovis IBR Marker Live
ATC: QI02AD01
Ämne: live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50
Tillverkare: Laboratorios Hipra S.A

A. TILLVERKARE AV DEN(DE) AKTIVA SUBSTANSEN(SUBSTANSERNA) AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn på och adress till tillverkare av aktiva substanser av biologiskt ursprung

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. La Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPANIEN

Laboratorios Hipra, S.A. Carretera C-63, km 48.300, Polígono Industrial El Rieral 17170 Amer (Girona) SPANIEN

Namn på och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Laboratorios Hipra S.A.

Avda. La Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPANIEN

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Beståndsdelen i substansen är av biologiskt ursprung avsedd att framkalla aktiv immunitet inte är i tillämpningsområdet för förordning (EG) 470/2009.

De hjälpämnen som finns i avsnitt 6.1 i SPC är antingen tillåtna ämnen som finns i tabell 1 bilagor i Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 som tyder på att inga högsta tillåtna restmängder (MRL) behövs eller inte hamnar inom tillämpningsområdet för förordning (EG) 470/2009 när används i den här produkten.

Kommentarer