Namn på medicinering - L

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Kalvar, spädkalv yngre än 12 timmar gammal
Locatim (Serinucoli) QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Katter Leucogen QI06AA01 purified p45 FeLV-envelope antigen Virbac S.A.
KatterBoskapHundarGrisar Loxicom QM01AC06 meloxicam Norbrook Laboratories Limited