Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Leucogen
ATC: QI06AA01
Ämne: purified p45 FeLV-envelope antigen
Tillverkare: Virbac S.A.

A. TILLVERKARE AV DEN(DE) AKTIVA SUBSTANSEN(SUBSTANSERNA) AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn på och adress till tillverkare av aktiv(a) substans(er) av biologiskt ursprung

PP MANUFACTURING CORPORATION

175 crossing Boulevard, Suite 200, Framingham, Massachusetts 01702, USA

Namn på och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Virbac

1ère avenue – 2065 m – L.I.D., 06516 Carros Cedex, Frankrike

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel..

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER

Ej relevant.

Kommentarer