Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Ämne: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Tillverkare: Intervet International BV

Artikelns innehåll

A.TILLVERKARE AV DEN(DE) AKTIVA SUBSTANSEN(SUBSTANSERNA) AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare av aktiv substans av biologiskt ursprung Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Nederländerna

Namn och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Nederländerna

B.VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Ej relevant.

Kommentarer