Namn på medicinering - O

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
KatterHundar Onsior QM01AH91 robenacoxib Elanco Europe Ltd.
Hundar Osurnia QS02CA90 terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate Novartis Santé Animale S.A.S
Katter Oncept IL-2 QL03AX vCP1338 virus Merial;; 
Hundar Oxyglobin QB05AA90 haemoglobin glutamer-200 (bovine) OPK Biotech Netherlands BV