Swedish
Välj språk

Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Ämne: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Tillverkare: Intervet International BV

A. TILLVERKARE AV DEN(DE) AKTIVA SUBSTANSEN(SUBSTANSERNA) AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn på och adress till tillverkare av aktiva substanser av biologiskt ursprung

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31,

5830 AA Boxmeer, Nederländerna

Namn på och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31,

5830 AA Boxmeer, Nederländerna

B. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING INKLUSIVE BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.

C. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING INKLUSIVE BEGRÄNSNINGAR MED HÄNSYN TILL SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING

Ej relevant.

D.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Bilaga II i rådets förordning (EEC) nr 2377/90

 

 

Farmakologiskt

Djurslag

Övriga

aktiv(a) substans(er)

 

bestämmelser

dl-α-tokoferol acetat a

(Vitamin E)

Alla livsmedelsproducerande djurslag

 

Kaliumklorid b

(E508)

Alla livsmedelsproducerande djurslag

 

Kaliumdivätefosfatc

(E340i)

Alla livsmedelsproducerande djurslag

 

Natriumklorid d

 

Alla livsmedelsproducerande djurslag

 

Dinatriumvätefosfat e

(E339ii)

Alla livsmedelsproducerande djurslag

 

Polysorbat 80 f

 

Alla livsmedelsproducerande djurslag

 

Simetikon g

(Dimethicone)

Alla livsmedelsproducerande djurslag

 

a OJ No L122 of 12.05.99

f OJ No L290 of 5.12.95

 

 

b OJ No L272 of 25.10.96

g OJ No L290 of 5.12.95

 

 

c OJ No L272 of 25.10.96

 

 

 

d OJ No L290 of 5.12.95

 

 

 

e OJ No L272 of 25.10.96

 

 

 

7/23

Kommentarer