Posatex (orbifloxacin / mometasone furoate /...) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QS02CA91

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Posatex
ATC: QS02CA91
Ämne: orbifloxacin / mometasone furoate / posaconazole
Tillverkare: Intervet International BV

A. TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Vet Pharma Friesoythe

Sedelsberger Strasse 2

26169 Friesoythe

Tyskland

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER

Ej relevant.

D.ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Inga.

Kommentarer