Prac-tic (pyriprole) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QP53AX26

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Prac-tic
ATC: QP53AX26
Ämne: pyriprole
Tillverkare: Elanco Europe Ltd

A.TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn på och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Elanco France S.A.S. Usine de Huningue 26, rue de la Chapelle F-68332 Huningue Frankrike

B.VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptfritt veterinärmedicinskt läkemedel.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Ej relevant.

D.ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Innehavaren av godkännande för försäljning ska inlämna en periodisk säkerhetsrapport (PSUR) en gång per år under de kommande tre åren, följt av en rapport per två år och därefter med treårsintervall.

Kommentarer