ProZinc (insulin human) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QA10AC01

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: ProZinc
ATC: QA10AC01
Ämne: insulin human
Tillverkare: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A.TILLVERKARE SOM ANSVARER FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och address till tillverkaren som ansvarer för frisläppande av tillverkningssats Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim/Rhein TYSKLAND

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

TYSKLAND

B.VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Ej relevant.

Kommentarer