Swedish
Välj språk

Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Ämne: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Tillverkare: Merial

A. TILLVERKARE AV DEN(DE) AKTIVA SUBSTANSEN(SUBSTANSERNA) AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn på och adress till tillverkare av aktiv(a) substans(er) av biologiskt ursprung

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANKRIKE

MERIAL

Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux F-69007 LYON FRANKRIKE

Namn på och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANKRIKE

B. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING INKLUSIVE BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.

C. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING INKLUSIVE BEGRÄNSNINGAR MED HÄNSYN TILL SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING

Ej relevant.

D.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Ej relevant.

Kommentarer