Swedish
Välj språk

Purevax RCPCh (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Purevax RCPCh
ATC: QI06AX
Ämne: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Tillverkare: Merial
SwedishSwedish
Ändra språk

A. TILLVERKARE AV DE AKTIVA SUBSTANSERNA AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare av aktiva substanser av biologiskt ursprung

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANKRIKE

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 LYON

FRANKRIKE

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANKRIKE

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Ej relevant.

Kommentarer