Namn på medicinering - R

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Mårdhund (Nyctereutes procyonoides)
Rödräv (Vulpes vulpes)
Rabigen SAG2 QI07AA02 live attenuated rabies virus, SAG2 strain Virbac S.A.
Hundar Reconcile QN06AB03 fluoxetine Eli Lilly and Company Limited
BoskapHästarGrisar Recocam QM01AC06 meloxicam Cross Vetpharm Group Ltd
Hundar RevitaCAM QM01AC06 meloxicam Zoetis Belgium SA
Grisar Respiporc Flu3 QI09AA03 inactivated influenza-A virus / swine IDT Biologika GmbH;