Suprelorin (deslorelin acetate) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QH01CA93

A.TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn på och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Virbac S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros

Frankrike

AndersonBrecon UK Ltd.

Hay-on-Wye HR3 5PG

Storbritannien

I läkemedlets tryckta bipacksedel ska namn och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppandet av den relevanta tillverkningssatsen anges.

B.VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER

Ej relevant.

Kommentarer