Arter - Kalvar, nyfödda

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Kalvar, nyfödda
Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
Kalvar, nyfödda
Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 halofuginone lactate Emdoka BVBA