Arter - Kalvar

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Kalvar, spädkalv yngre än 12 timmar gammal
Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Kalvar, nyfödda
Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
KalvarGrisar Melovem / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Dopharma Research B.V.
Kalvar, nyfödda
Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 halofuginone lactate Emdoka BVBA