Ämne - C

Arter Ämne Namn på medicinering ATC Tillverkare
Hundar canine distemper virus, strain CDV Bio 11/A, canine adenovirus type 2, strain CAV-2 Bio 13, canine parvovirus type 2b, strain CPV-2b Bio 12/B and canine parainfluenza type 2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (all live attenuated) Versican Plus DHPPi QI07AD04 Zoetis Belgium SA
Hundar Canine herpesvirus (F205 strain) antigens Eurican Herpes 205 QI07AA Merial
Hundar canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated) Versican Plus Pi QI07AD08 Zoetis Belgium SA
KatterHundar cefovecin Convenia QJ01DD91 Zoetis Belgium SA
BoskapGrisar ceftiofur Naxcel QJ01DD90 Zoetis Belgium SA