Ämne - D

Arter Ämne Namn på medicinering ATC Tillverkare
Hundar dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen Vectra 3D / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AC54 Ceva Sante Animale
HundarIllrar deslorelin acetate Suprelorin / 2 / 3 / 4 / 5 QH01CA93 Virbac S.A.
KatterHundar dexmedetomidine hydrochloride Dexdomitor / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 Orion Corporation
Hundar dexmedetomidine hydrochloride Sileo / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 Orion Corporation
Hundar desoxycortone pivalate Zycortal / 2 / 3 / 4 / 5 QH02AA03 Dechra Limited
KatterHundar dexmedetomidine hydrochloride Cepedex / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
dexmedetomidine hydrochloride Sedadex / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 Le Vet Beheer B.V.