Ämne - T

Arter Ämne Namn på medicinering ATC Tillverkare
Katter telmisartan Semintra / 2 / 3 / 4 / 5 QC09CA07 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
BoskapGrisar tildipirosin Zuprevo / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA Intervet International BV
KycklingFasanerGrisarKalkoner tylvalosin Aivlosin / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA92 Eco Animal Health Ltd
Hundar toceranib Palladia / 2 / 3 / 4 / 5 QL01XE91 Zoetis Belgium SA
Hundar terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate Osurnia / 2 / 3 / 4 / 5 QS02CA90 Elanco Europe Ltd
Hästar tetanus toxoid Equilis Te / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AB03 Intervet International BV
BoskapGrisarFår tulathromycin Draxxin / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA94 Zoetis Belgium SA
Hundar Torasemide anhydrous UpCard / 2 / 3 / 4 / 5 QC03CA04 Vétoquinol SA