Ämne - V

Arter Ämne Namn på medicinering ATC Tillverkare
GrisarKaniner valnemulin Econor / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01XQ02 Elanco Europe Ltd.
Hästar vedaprofen Quadrisol / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AE90 VETCOOL B.V.
Hästar vCP2017 virus Proteq West Nile / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AX Merial
Katter vCP1338 virus Oncept IL-2 / 2 / 3 / 4 / 5 QL03AX Merial;; 
Katter vCP65 virus Purevax Rabies / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AD Merial
Kyckling vaccine against coccidiosis in chickens Evalon / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AN01 Laboratorios Hipra, S.A.