Namn på medicinering - T

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Hundar Trocoxil QM01AH 92 mavacoxib Zoetis Belgium SA
Hundar Trifexis QP54AB51 spinosad / milbemycin oxime Eli Lilly and Company Limited