Namn på medicinering - T

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Hundar Trocoxil / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH 92 mavacoxib Zoetis Belgium SA
Hundar Trifexis / 2 / 3 / 4 / 5 QP54AB51 spinosad / milbemycin oxime Eli Lilly and Company Limited