Namn på medicinering - U

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Hundar UpCard / 2 / 3 / 4 / 5 QC03CA04 Torasemide anhydrous Vétoquinol SA