Namn på medicinering - V

Arter Namn på medicinering ATC Ämne Tillverkare
Hundar Versican Plus L4 QI07AB01 Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner Zoetis Belgium S.A.
Hundar Vectra 3D QP53AC54 dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen Ceva Sante Animale
KycklingBefruktade ägg
Vaxxitek HVT IBD QI01AD15 live vHVT013-69 recombinant virus Merial
KatterHundar Virbagen Omega QL03AB recombinant omega interferon of feline origin Virbac S.A.
KycklingBefruktade ägg
Vectormune ND QI01AD live recombinant turkey herpes virus (hvt) with nd insert CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd