Swedish
Välj språk

Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Ämne: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Tillverkare: Ceva Sante Animale

A. TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Frankrike

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Ej relevant.

Kommentarer