Veraflox (pradofloxacin) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QJ01MA97

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Veraflox
ATC: QJ01MA97
Ämne: pradofloxacin
Tillverkare: Bayer Animal Health GmbH; 

A. TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Strasse 324

D-24106 Kiel

Tyskland

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER

Ej relevant.

Kommentarer