Zuprevo (tildipirosin) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QJ01FA

A. TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

85716 Unterschleissheim

Tyskland

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Den aktiva substansen i Zuprevo är tillåten substans enligt tabell 1 i bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010:

Farma-

Markör-

Djurslag

MRL

Målvävnad

Övriga

Farmako-

kologiskt

substans

 

 

 

bestämmelser

terapeutisk

aktiv

 

 

 

 

 

grupp

substans

 

 

 

 

 

 

Tildipirosin

Tildipirosin

Svin

1200 μg/kg

Muskel

Ingen uppgift

Anti-infektiva

 

 

 

800 μg/kg

Hud + fett

 

medel/

 

 

 

5000 μg/kg

Lever

 

antibiotika

 

 

 

10000 μg/kg

Njure

 

 

Tildipirosin

Tildipirosin

Nöt-

400 μg/kg

Muskel

Ej till djur som

 

 

 

kreatur

200 μg/kg

Fett

producerar mjölk för

 

 

 

 

2000 μg/kg

Lever

humankonsumtion.

 

 

 

 

3000 μg/kg

Njure

 

 

Hjälpämnen enligt avsnitt 6.1 i SmPC är antingen tillåtna substanser för vilka tabell 1 i bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 anger att MRL inte krävs eller anses inte omfattas av förordning (EG) nr 470/2009 när de används så som i detta veterinärmedicinska läkemedel.

Kommentarer