Zycortal (desoxycortone pivalate) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QH02AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Zycortal
ATC: QH02AA03
Ämne: desoxycortone pivalate
Tillverkare: Dechra Limited

A.TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Dales Pharmaceuticals

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire

BD23 2RW

STORBRITANNIEN

B.VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Ej relevant.

Kommentarer